Generacija 80′ u saradnji sa našim preduzećem organizuje akciju ,,Prolećno čišćenje“. Cilj akcije je sakupljanje krupnog i kabastog otpada koji možete odbaciti (dana 21.03.2021.) na dve lokacije gde će biti postavljeni kontejneri.
– ispred OŠ Nikola Tesla
– ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg
Info na: 060 6119922