Посетом сајта Еко Гроцка д.о.о. Гроцка (на адреси www.ekogrocka.rs) и његовим коришћењем потврђујете да прихватате нашу Политику приватности и важеће законске прописе који уређују ову област, без ограничења.

 

 1. Заштита приватности

Свесни смо колико је нашим корисницима важна заштита и поверљивост личних података. Наша политика приватности је усклађена са општом регулативом о заштити података, као и са регулативом о електронској приватности.

 

 1. Прикупљање и коришћење личних података

Лични подаци су информације које вас идентификују, као што су име, е-маил или адреса. Фирма Еко Гроцка д.о.о. Гроцка не прикупља ваше личне податке, осим када их доставите.

За било који други пренос наших личних података, на пример пренос подата за пријављивање са наших сајтова на сајт друштвене мреже треће стране или веб сервис као што је facebook, потреба је ваша изричита сагласност. Еко Гроцка д.о.о. Гроцка гарантује да неће продати или изнајмити ваше личне податке трећој страни.

Подаци које тражимо јесу:

 • Име,
 • Презиме,
 • Број мобилног телефона,
 • Ваша е-меил адреса,
 • Евиденција преписке између Вас и нас.

 

Осим тога, можемо тражити и податке о Вашем месту становања, Ваше одговоре у оквиру упитника и анкета, које можемо користити за потребе истраживања, информације о посетама сајту, као и информације које треба да нам дате уколико пријављујете неки проблем са сајтом.

Сви подаци о личности строго се чувају и доступни су само одговорним лицима ради прикупљања и обраде.Обавезујемо се да прикупњене податке не користимо ни у које друге сврхе нити да их прослеђујемо другим лицима, осим у случајевима у којима тако изричито прописује закон те услучајевима када је то потребно за испуњење обавеза.

Услови коришћења и прихватљиви начини понашања корисника веб-сајта www.ekogrocka.rs састављени су са циљем заштите корисника сајта и осталих корисника интернета од узнемиравајућих и незаконитих активности.

У свим међусобним односима између сајта и корисника примењиваће се Закон о заштити података о личности, као и сви одговарајући закони и прописи.

Дозвољено је прегледање, копирање или штампање страница са сајта искључиво у непрофитабилне и некомерцијалне намене.

Мењање, копирање, штампање, приказивање, репродукција, дистрибуција или објављивање било којих информација са сајта не може се вршити без изричите дозволе законског заступника сајта.

Сајт неће бити одговоран за директне или индиректне штете које евентуално могу настати коришћењем материјала, информација или података.

 

 1. Коришћење података

Користимо ове информације о Вама на следећи начин:

 

 • да обезбедимо да садржај сајта буде приказан на најефикаснији начин и за Вас и за Ваш рачунар;
 • као помоћ за генерално унапређење сајта;
 • да испуњавамо и управљамо свим обавезама које настану на основу било којег споразума закљученог између Вас и нас;
 • да анализирамо како корисници користе сајт и за интерне потребе у области маркетинга и истраживања.

 

 1. Други интернет сајтови

Наш интернет сајт може садржати линкове за друге интернет сајтове који нису под нашом контролом и који не подлежу овој политици заштите приватности, што значи да ова политика заштите приватности не важи за те сајтове, те Вам стога препоручујемо да пажљиво прочитате политику заштите приватности сваког сајта који посетите. Уколико приступите другим интернет сајтовима користећи дате линкове, оператери ових интернет сајтова могу тражити информације од Вас које ће користити у складу са својим политикама заштите приватности, које се могу разликовати од наше.

 

 1. Ажурирање и допуна

Можемо да изменимо или ажурирамо делове изјаве о приватности података а да вас не обавестимо о томе унапред. Увек проверите изјаве о приватности података пре него што користите наш сајт како бисте били информисани о најновијем статусу у случају било каквих измена или ажурирања.