КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Уколико желите да нас посетите молимо Вас да претходно најавите Ваш долазак

АДРЕСА
Петра Драпшина 21, 11306 Гроцка

TЕЛЕФОНИ

ИНФОСТАН ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ ИЛИ ПРОВЕРУ РАЧУНА ; 0800 011 018 (бесплатна линија за све мреже)

ИНФОСТАН ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ ИЛИ ПРОВЕРУ РАЧУНА ; 011 3954 420
ЕКО ГРОЦКА ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА;

011 44 10 100   011 44 10 101
011 44 10 102   011 44 10 103