Друштво за посебне намене „ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка основано је према Јавном уговору о поверавању обављања комуналних делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије са територије Градске општине Гроцка, а са заједничким интересом Градске општине Гроцка, као јавног партнера и компаније „Магип“ д.о.о. Београд, као приватног партнера, за дугорочно, континуирано и квалитетно обављање ових делатности.

Корисници услуга предузећа „ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка, у складу са Јавним уговором су:

  • Становништво – сви становници који имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији ГО Гроцка, као и лица која имају у власништву стамбене објекте на територији ГО Гроцка,
  • Привреда – сви привредни субјекти, правна лица и предузетници, који обављају делатност у просторијама на територији ГО Гроцка,
  • Институције – здравствене, образовне, културне установе, државне институције и слично, а налазе се на територији ГО Гроцка.