Топлана Еко Гроцка д.о.о. Гроцка 1.октобра почиње са пуњењем система, испуштањем ваздуха у систему и целокупном провером система грејања, као и са хладним и топлим пробама.

Званичан почетак грејне сезоне је 15.октобар текуће године. Грејна сезона завршава се 15.априла наредне године. У периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће се грејати у дане за које у задњој прогнози претходог дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневу температуру 12°С или нижу.

ТопланаЕко Гроцка д.о.о.Гроцка може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре под условом да одржава температуре прописане чланом 45.(Одлуке о снабдевању топлотном енергијом Града Београда)

При ниским споњним температурама у циљу заштите енергетских објеката система даљинског грејања или постизања температура преписаних чланом 45. (Одлуке о снабдевању топлотном енергијом Града Београда) ТопланаЕко Гроцка д.о.о.Гроцка је дужна да продужи грејни дан или да врши непрекидно снадбевањекупаца топлотном енергијом, а да при томе рационално газдује енергијом.

Снабдевањекупаца топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају изезетно повољне спољне темпрературе којим се обезбеђује одржавање температура прописаних чланом 45.(Одлуке о снабдевању топлотном енергијом Града Београда)

Грејни дан у грејној сезони је од 05.00 до 21.00 часова, а суботом и недељом од 06.00 до 21.00 часова.

Измерење обавеза за топлотну енергију

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца.