руководство општине гроцка

Као резултат дугогодишњег недовољно доброг управљања јавним комуналним предузећима, некадашња предузећа која су се бавила сакупљањем, транспортом и одлагањем комуналног отпада и производњом и дистрибуцијом топлотне енергије, доведена су у зачарани круг лоше услуге, која је за последицу имала и лошу наплату. Услед константног смањења прихода, а повећања расхода, услуга се додатно погоршавала.
Да би јавна комунална предузећа функционисала, из буџета Општине Гроцка, издвајана су на годишњем нивоу значајна финансијска средства.

Градска општина Гроцка се одлучила за трајно решавање насталих проблема, принципом јавно-приватног партнерства, које подразумева партнерски однос између општине и приватног инвеститора, који у овом случају уноси неопходан свеж капитал.

Партнерски уговор је потписан на 25 године, а приватни партнер „Магип“ д.о.о. Београд се обавезао да инвестира 10 милиона евра током трајања уговора, док је само већ у првој години уложено око 3 милиона евра. Најбољим радницима из јавних комуналних предузећа је понуђен посао и они су преузети. Уговором је дефинисано снижење цена услуга изношења смећа и производње и дистрибуције топлотне енергије за 10%. Веома важно за кориснике услуга јесте да је уговором предвиђено да се цене услуга не могу повећавати без Одлуке општинског већа, те нема бојазни од неконтролисаног поскупљења услуга.

Ново предузеће, као друштво за посебне намене, са називом „ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка, отпочело је са радом 01. новембра 2015. године.