Предузеће Еко Гроцка д.о.о. Гроцка је основано као друштво за посебне намене по Закону о јавном-приватном партнерству у складу са Јавним уговором.

Цене за услуге коришћења топлотне енергије је:

  • Услуга грејања станова за физичка лица износи 101,02 динара/м2 без ПДВ-а, односно 111,12 динара/м2 са ПДВ-ом.

  • Услуга грејања за привредне субјекте износи 211,83 динара/м2 без ПДВ-а, односно 233,02 динара/м2 са ПДВ-ом.