Предузеће Еко Гроцка д.о.о. Гроцка је основано као друштво за посебне намене по Закону о јавном-приватном партнерству у складу са Јавним уговором.

Цене за услуге коришћења топлотне енергије је:

  • Услуга грејања станова за физичка лица износи 90,70 динара/м2 без ПДВ-а, односно 99,77 динара/м2 са ПДВ-ом.
  • Услуга грејања за привредне субјекте износи 190,19 динара/м2 без ПДВ-а, односно 209,21 динара/м2 са ПДВ-ом.