Ценовник услуга Еко Гроцка д.о.о. Гроцка
Предузеће Еко Гроцка д.о.о. Гроцка је основано као друштво за посебне намене по Закону о јавном-приватном партнерству у складу са Јавним уговором.

Цене за сакупљање отпада који није опасан:

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-домаћинства у насељима са територије градске општине Гроцка износи 528,76 динара без ПДВ-а, односно 581,64 динара са ПДВ-ом.
  • Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-станови у стамбеним зградама у насељима са територије градске општине Гроцка износи 5,37 динара/м2 без ПДВ-а, односно 5,91 динара/м2 са ПДВ-ом.
  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – СТР, СЗР (категорија 1) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 37,51 динара/м2 без ПДВ-а, односно 41,26 динара/м2 са ПДВ-ом.
  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – институције (здравствене, образовне, културне, државне и сл.), канцеларијски простор (категорија 2) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 18,15 динара/м2 без ПДВ-а, односно 19,96 динара/м2 са ПДВ-ом.
  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – магацини, складишта (категорија 3) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 11,17 динара/м2 без ПДВ-а, односно 12,29 динара/м2 са ПДВ-ом.