Ценовник услуга Еко Гроцка д.о.о. Гроцка
Предузеће Еко Гроцка д.о.о. Гроцка је основано као друштво за посебне намене по Закону о јавном-приватном партнерству у складу са Јавним уговором.

Цене за сакупљање отпада који није опасан:

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-домаћинства у насељима са територије градске општине Гроцка износи 588,93 динара без ПДВ-а, односно 647,82 динара са ПДВ-ом.

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-станови у стамбеним зградама у насељима са територије градске општине Гроцка износи 5,98 динара/м2 без ПДВ-а, односно 6,58 динара/м2 са ПДВ-ом.

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – СТР, СЗР (категорија 1) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 41,78 динара/м2 без ПДВ-а, односно 45,96 динара/м2 са ПДВ-ом.

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – институције (здравствене, образовне, културне, државне и сл.), канцеларијски простор (категорија 2) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 20,22 динара/м2 без ПДВ-а, односно 22,24 динара/м2 са ПДВ-ом.

  • Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – магацини, складишта (категорија 3) у насељима са територије градске општине Гроцка износи 12,44 динара/м2 без ПДВ-а, односно 13,69 динара/м2 са ПДВ-ом.