Кабасти отпад је део комуналног отпада, који због своје величине и карактеристика није могуће одложити у опрему за комунални отпад (намештај, санитарни уређаји, велики кабасти отпад попут мадраца, тепиха и сл.).

Обавештавамо све кориснике наших услуга да се за преузимање кабастог отпада могу јавити на следеће бројеве телефона 011/4410-115;4410-117,4410-100 као И на е-маил kabastiotpad@ekogrocka.rs

Кабасти отпад корисници физичка лица могу одложити испред својих домаћинстава, на местима где је могућ приступ возилима за кабасти отпад, уз претходну најаву на наведене бројеве телефона или е-маил адресу уз приложен рачун ЈКП Инфостан Технологије на увид, док правна лица ту услугу плаћају по м3 однетог отпада.

Друга могућност одлагања кабастог отпада може бити и сопственим превозом, у рециклажно двориште предузећа Еко Гроцка доо Гроцка, у Лештанима, улица Дечанска 23. уз личну карту и копију рачуна ЈКП Инфостан Технологије на увид.

Радно време рециклажног дворишта је сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.