Кабасти отпад је део комуналног отпада, који због своје величине и карактеристика није могуће одложити у опрему за комунални отпад (намештај, санитарни уређаји, велики кабасти отпад попут мадраца, тепиха и сл.).

Обавештавамо све кориснике наших услуга да се за преузимање кабастог отпада могу јавити на следеће бројеве телефона 011/4410-115;4410-117,4410-100 као И на е-маил kabastiotpad@ekogrocka.rs

Кабасти отпад корисници физичка лица могу одложити испред својих домаћинстава, на местима где је могућ приступ возилима за кабасти отпад, уз претходну најаву на наведене бројеве телефона или е-маил адресу уз приложен рачун ЈКП Инфостан Технологије на увид, док правна лица ту услугу плаћају по м3 однетог отпада.  Корисник има право да избаци до 2м3 кућног кабастог отпада два пута годишње.

Друга могућност одлагања кабастог отпада може бити и сопственим превозом, у рециклажно двориште предузећа Еко Гроцка доо Гроцка, у Лештанима, улица Дечанска 23. уз личну карту и копију рачуна ЈКП Инфостан Технологије на увид.

Радно време рециклажног дворишта је сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.