Obaveštavamo sve korisnike naših usluga da se za preuzimanje kabastog otpada mogu javiti na sledeće brojeve telefona 011/4410-115;4410-117,4410-100 kao i na email kabastiotpad@ekogrocka.rs.
Kabasti otpad korisnici fizicka lica mogu odložiti ispred svojih domaćinstava, na mestima gde je moguć pristup vozilima za kabasti otpad, uz prethodnu najavu na navedene brojeve telefona ili
e-mail adresu uz priložen račun JKP Infostan Tehnologije na uvid, dok pravna lica tu uslugu plaćaju po m3 odnetog otpada.
Druga mogucnost odlaganja kabastog otpada može biti i sopstvenim prevozom, u reciklažno dvorište preduzeća Eko Grocka doo Grocka, u Leštanima, ulica Dečanska 23. uz ličnu kartu i kopiju računa JKP Infostan Tehnologije na uvid.
Radno vreme reciklažnog dvorišta je svakog radnog dana od 08:00 do 15:00h.
Frakcije opasnog i neopasnog otpada generisane u domaćinstvima kao sto su sve vrste elektronskog otpada, baterije, elektronski uređaji, kućna hemija itd. se mogu odlagati u mobilnom centru koji se trenutno nalazi na našoj lokaciji Toplane u Grockoj .
Kabasti otpad je deo komunalnog otpada, koji zbog svoje veličine i karakteristika nije moguće odložiti u opremu za komunalni otpad (nameštaj, sanitarni uređaji, veliki kabasti otpad poput madraca, tepiha I sl.).
Za uslugu preuzimanja šuta i svih vrsta građevinskog otpada koji će se naplaćivati, građani se mogu javiti na gore napomenute brojeve telefona.
Vrste otpada kao što su kamena i staklena vuna, ravno staklo, gips, lesonit table i stiropor, nisu deo komunalnog otpada, te se mole korisnici naših usluga da isti ne odlažu zajedno sa kabastim otpadom jer neće biti preuziman.
Gradjani se mogu javiti preduzećima koji se iključivo bave tim vrstama otpada, a njihove kontakt telefone mogu naći na internetu.
Eko Grocka