Поштовани корисници,

Кроз ову анкету желимо да чујемо ваше мишљење о квалитету услуга које пружа Еко Гроцка д.о.о. Гроцка, као и о квалитету успостављених канала комуникације, а у циљу њиховог побољшања.

Ваше мишљење желимо да чујемо о квалитету услуга и унапредимо комуникацију између грађана и Еко Гроцке.

КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ КОМУНИКАЦИЈОМ СА ЕКО ГРОЦКОМ ПУТЕМ СЛЕДЕЋИХ КАНАЛА: