Чистоћа

Чистоћа2019-02-14T14:43:03+00:00
Зашто је цена услуга толика и како се она формира?2019-02-14T14:52:00+00:00

Грађани се са правом понекад питају зашто је одношење смећа на нашој општини нешто скупље него у граду и ми имамо обавезу да то објаснимо. Покушаћемо то да објаснимо једноставним примером. Постоје трошкови одношења смећа по километру пређеног пута наших возила и они су једнаки и у граду и на периферији. Међутим, у граду, дуж тог једног километра пута живи неколико пута више становника него што је то случај на периферији, па се ти трошкови деле на више корисника и зато су цене нешто ниже.

Ипак, цене су данас на нашој општини за 10% ниже него што су биле пре 2015.године, јер је наше предузеће боље организовано и трошкови пословања су мањи. Изузетно је важно нагласити да и грађани морају да поведу рачуна приликом одлагања смећа, јер својим несавесним понашањем из чистог немара и лењости непотребно повећавају трошкове нашег пословања. Грађани треба да буду свесни да је нови, нижи ценовник прорачунат на основу начина пословања у уређеном систему у Италији и да се већ суочавамо са већим трошковима него што је било предвиђено. Стога, морамо и да упозоримо да ће, уколико се понашање несавесних грађана настави и у наредном периоду, приватни партнер бити принуђен да од општине затражи дозволу за повећање цена одношења смећа.

Предлог приватног партнера је да се испоштују закон и подзаконски акти града Београда, будући да градска општина Гроцка административно припада граду Београду, а у Београду се наплаћује смеће по квадратном метру. Свакако да ће се приватни партнер усагласити са општином Гроцка и да ће заједно донети одлуку о цени услуге одношења смећа.

Предузеће „Еко Гроцка“ овим путем апелује на кориснике да измирују своја дуговања, јер ће у супротном бити изложени додатним трошковима, у случају ангажовања извршиоца и адвоката.

Како одлагати кабасти отпад?2019-02-14T14:50:49+00:00

Кабасти отпад је сав отпад који је забрањено бацати у контејнер, а под тим се подразумева стари намештај, стари уређаји, грађевински шут, грање, земља и слично. Такав отпад се односи једном месечно и то сваке прве суботе у месецу, као што прописује Одлука о одлагању смећа града Београда. Дакле, кабасти отпад се оставља поред контејнера дан раније од прописаног реда вожње и то на начин да се не угрожава друмски и пешачки саобраћај.

Грађевински шут је обавезно паковати у јутене џакове. Примамо јако велики број жалби грађана како наши радници празне контејнере, а смеће око њих остављају и не чисте и тако онда стоји данима. То се дешава управо зато што се кабасто смеће не одлаже у прописано време, већ када и како коме падне на памет и онда, наравно, остаје поред контејнера до прве суботе у месецу, када се по реду вожње такво смеће и односи. Указујемо на то да је одлагање кабастог смећа ван прописаних термина кажњиво од стране Комуналне инспекције градске општине Гроцка, али да грађани нису кажњавани у претходном периоду.
Поново овим путем кориснике информишемо о начину одлагања овог смећа, те више неће имати оправдање за несавесно депоновање смећа, те ће инспекција почети са строгим надзором и кажњавањем несавесних грађана.

Контејнери нису предвиђени за депоновање кабастог смећа и свако одлагање истог доводи до оштећења контејнера. Цена једног контејнера на тржишту је 264 евра, а за првих годину дана је уништено око 100 контејнера, делом због одлагања жара током грејне сезоне, а делом због депоновања кабастог смећа.

Кабасто смеће - само ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ !!!

На основу члана 52а Одлуке о одржавању чистоће, Комунална инспекција градске општине Гроцка казниће правно лице у износу од 100.000 динара услед несавесног одлагања смећа, а физичко лице у износу од 10.000 динара на основу члана 52б ове одлуке. Уколико правно или физичко лице плате казну у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања прекршајног налога, казна се умањује за 50 %.

Осим комуналне инспекције градске општине Гроцка, нелегално бацање смећа надгледа и новоформирана служба предузећа „Еко Гроцка“ д.о.о.

Како исправно одлагати отпад?2019-02-14T14:40:58+00:00

У току је изградња ограђених касета за контејнере, на свим контејнерским пунктовима на територији Општине Гроцка. На тај начин желимо да спречимо стварање депонија око контејнера и да саме контејнере заштитимо од уништавања.

Контејнери су примарно намењени на позицијама на којима није могуће увести систем одношења смећа „од врата до врата“, односно систем канти за домаћинства, тј. у околини стамбених зграда, у близини великог броја трговинских и занатских радњи, због веће количине дневног смећа које премашује капацитете индивидуалних канти, на раскрсницама главне и споредних улица у које физички није могућ приступ камиона за одношење смећа, те из тог разлога није могуће увести систем индивидуалних канти за домаћинства.

Грађани се учестало жале да у деловима насеља у којима постоје контејнери, али и одношење индивидуалних канти, нема довољно контејнера, што није тачно. У деловима насеља у којима постоји систем одношења индивидуалних канти, контејнери не треба да постоје, али смо изашли у сусрет, па су контејнерски пунктови ипак остали на појединим местима на које су грађани навикли.
Пунктови имају и одвојен простор, касету, за одлагање пепела током зимских месеци, а траве током летњих.

ОВИМ ПУТЕМ НАГЛАШАВАМО ДА ЈЕ БАЦАЊЕ УЖАРЕНОГ ПЕПЕЛА У КОНТЕЈНЕРЕ ЗАБРАЊЕНО И КАЖЊИВО!!!

Током грејне сезоне 2015/2016 године само за 15 дана због жара је изгорело преко 30 контејнера, а штета је прешла 1.000.000 динара. Од почетка грејне сезоне 2016/2017 године је изгорело преко 60 контејнера због одлагања жара у исте, тако да је нашем предузећу причињена штета преко 2.000.000 динара. Из тог разлога смо били принуђени да привремено обуставимо набавку и поделу бесплатних канти за смеће за домаћинства, јер смо новац намењен кантама морали да преусмеримо на набавку и замену уништених контејнера.

Такође, оно што је важно јесте да се смеће не натапа кишницом, јер му се тиме повећава тежина. Депонија у Винчи одлагање смећа наплаћује по тежини, а не по количини и запремини, а свима нам је у интересу да нам депоновање смећа буде мањи трошак, како не бисмо били приморани на повећање цена наших услуга.
Контејнере пре свега треба затварати, односно поклопац увек треба вратити на место. На тај начин се смеће штити од напајања влагом и кишом и узроковања трулежи, а самим тим и ширења непријатних мириса.

Исто тако, није дозвољено одбацивање грађевинског шута у контејнере и његово одлагање крај контејнера. Исти се мора одлагати у јутене џакове и оставља се испред контејнера искључиво у прописаном периоду. Кабасти отпад и намештај се такође не одлаже у контејнер, него искључиво у прописано време и у прописаним данима. Велика картонска амбалажа би требало да се растави и тако одлаже у контејнер, како се исти не би одмах напунио. Пластичне флаше би требало гужвати пре одлагања и затим бацати.

Go to Top