Чистоћа

Чистоћа2019-02-14T14:43:03+00:00
Зашто је цена услуга толика и како се она формира?2019-02-14T14:52:00+00:00

Грађани се са правом понекад питају зашто је одношење смећа на нашој општини нешто скупље него у граду и ми имамо обавезу да то објаснимо. Покушаћемо то да објаснимо једноставним примером. Постоје трошкови одношења смећа по километру пређеног пута наших возила и они су једнаки и у граду и на периферији. Међутим, у граду, дуж тог једног километра пута живи неколико пута више становника него што је то случај на периферији, па се ти трошкови деле на више корисника и зато су цене нешто ниже.

Ипак, цене су данас на нашој општини за 10% ниже него што су биле пре 2015.године, јер је наше предузеће боље организовано и трошкови пословања су мањи. Изузетно је важно нагласити да и грађани морају да поведу рачуна приликом одлагања смећа, јер својим несавесним понашањем из чистог немара и лењости непотребно повећавају трошкове нашег пословања. Грађани треба да буду свесни да је нови, нижи ценовник прорачунат на основу начина пословања у уређеном систему у Италији и да се већ суочавамо са већим трошковима него што је било предвиђено. Стога, морамо и да упозоримо да ће, уколико се понашање несавесних грађана настави и у наредном периоду, приватни партнер бити принуђен да од општине затражи дозволу за повећање цена одношења смећа.

Предлог приватног партнера је да се испоштују закон и подзаконски акти града Београда, будући да градска општина Гроцка административно припада граду Београду, а у Београду се наплаћује смеће по квадратном метру. Свакако да ће се приватни партнер усагласити са општином Гроцка и да ће заједно донети одлуку о цени услуге одношења смећа.

Предузеће „Еко Гроцка“ овим путем апелује на кориснике да измирују своја дуговања, јер ће у супротном бити изложени додатним трошковима, у случају ангажовања извршиоца и адвоката.

Како одлагати кабасти отпад?2024-03-17T08:48:22+00:00

Kabasti otpad je sav otpad koji je zabranjeno bacati u kontejnere otpad većih gabarita koji se nalazi u kući ( nameštaj , električni aparati , prozori , vrata i itd) . Takav otpad se odnosi uz prethodnu najavu telefonom, pozivom na broj 011/4410-100 , 011/4410-108. Korisnik se kontaktira iz sektora za odnošenje kabastog otpada i vrši se dogovor oko termina odnošenja kabastog otpada . Korisnik ima pravo da izbaci do 2m3 kućnog kabastog otpada  dva puta godišnje. Korisnik usluga, otpad ne izbacuje na javnu površinu , već ga ostavlja u svom dvorištu do kapije, nikako na javnoj površini,  i nikako na način da se ugrozi drumski i pešački saobraćaj .

Ostali otpad ( građevinski otpad , biorazgradivi otpad , zemlja …) se odnosi isto po dogovoru  prethodnom prijavom telefonskim putem , po cenovniku za vanredne usluge. Odvoz ove vrste otpada ne spada u otpad koji se odnosi besplatno . Otpad mora biti spakovan u jutene dzakove , i ostavljen na privatnu svojinu korisnika.

Strogo je zabranjeno ovu vrsta otpada odlagati na mesta koja nisu predviđena za to i svako nesavesno bacanje biće sankcionisano od strane Komunalne milicije i Komunalne inspekcije .

Кабасто смеће - само ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ !!!

На основу члана 52а Одлуке о одржавању чистоће, Комунална инспекција градске општине Гроцка казниће правно лице у износу од 100.000 динара услед несавесног одлагања смећа, а физичко лице у износу од 10.000 динара на основу члана 52б ове одлуке. Уколико правно или физичко лице плате казну у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања прекршајног налога, казна се умањује за 50 %.

Осим комуналне инспекције градске општине Гроцка, нелегално бацање смећа надгледа и новоформирана служба предузећа „Еко Гроцка“ д.о.о.

Како исправно одлагати отпад?2019-02-14T14:40:58+00:00

У току је изградња ограђених касета за контејнере, на свим контејнерским пунктовима на територији Општине Гроцка. На тај начин желимо да спречимо стварање депонија око контејнера и да саме контејнере заштитимо од уништавања.

Контејнери су примарно намењени на позицијама на којима није могуће увести систем одношења смећа „од врата до врата“, односно систем канти за домаћинства, тј. у околини стамбених зграда, у близини великог броја трговинских и занатских радњи, због веће количине дневног смећа које премашује капацитете индивидуалних канти, на раскрсницама главне и споредних улица у које физички није могућ приступ камиона за одношење смећа, те из тог разлога није могуће увести систем индивидуалних канти за домаћинства.

Грађани се учестало жале да у деловима насеља у којима постоје контејнери, али и одношење индивидуалних канти, нема довољно контејнера, што није тачно. У деловима насеља у којима постоји систем одношења индивидуалних канти, контејнери не треба да постоје, али смо изашли у сусрет, па су контејнерски пунктови ипак остали на појединим местима на које су грађани навикли.
Пунктови имају и одвојен простор, касету, за одлагање пепела током зимских месеци, а траве током летњих.

ОВИМ ПУТЕМ НАГЛАШАВАМО ДА ЈЕ БАЦАЊЕ УЖАРЕНОГ ПЕПЕЛА У КОНТЕЈНЕРЕ ЗАБРАЊЕНО И КАЖЊИВО!!!

Током грејне сезоне 2015/2016 године само за 15 дана због жара је изгорело преко 30 контејнера, а штета је прешла 1.000.000 динара. Од почетка грејне сезоне 2016/2017 године је изгорело преко 60 контејнера због одлагања жара у исте, тако да је нашем предузећу причињена штета преко 2.000.000 динара. Из тог разлога смо били принуђени да привремено обуставимо набавку и поделу бесплатних канти за смеће за домаћинства, јер смо новац намењен кантама морали да преусмеримо на набавку и замену уништених контејнера.

Такође, оно што је важно јесте да се смеће не натапа кишницом, јер му се тиме повећава тежина. Депонија у Винчи одлагање смећа наплаћује по тежини, а не по количини и запремини, а свима нам је у интересу да нам депоновање смећа буде мањи трошак, како не бисмо били приморани на повећање цена наших услуга.
Контејнере пре свега треба затварати, односно поклопац увек треба вратити на место. На тај начин се смеће штити од напајања влагом и кишом и узроковања трулежи, а самим тим и ширења непријатних мириса.

Исто тако, није дозвољено одбацивање грађевинског шута у контејнере и његово одлагање крај контејнера. Исти се мора одлагати у јутене џакове и оставља се испред контејнера искључиво у прописаном периоду. Кабасти отпад и намештај се такође не одлаже у контејнер, него искључиво у прописано време и у прописаним данима. Велика картонска амбалажа би требало да се растави и тако одлаже у контејнер, како се исти не би одмах напунио. Пластичне флаше би требало гужвати пре одлагања и затим бацати.

Go to Top