Poučeni događajima iz prethodnih godina, apelujemo na sugrađane koji za grejanje koriste čvrsta goriva da ne ubacuju u kontejnere žar i neohlađen pepeo koji još tinja, jer požar veoma brzo može da zahvati kompletan sadržaj kontejnera ili kamiona, i prouzrokuje ne samo njihovo uništavanje i veliku materijalnu štetu, već može i da ugrozi bezbednost ostalih sugrađana i naših radnika.
Кorisnici naših usluga moraju ugašen i ohlađen pepeo ubaciti u kese za smeće, i ostaviti ga pored svojih kapija, ili u boksevima pored kontejnera, jer u suprotnom naši radnici neće odnositi takav otpad.