У току је изградња ограђених касета за контејнере, на свим контејнерским пунктовима на територији Општине Гроцка. На тај начин желимо да спречимо стварање депонија око контејнера и да саме контејнере заштитимо од уништавања.

Контејнери су примарно намењени на позицијама на којима није могуће увести систем одношења смећа „од врата до врата“, односно систем канти за домаћинства, тј. у околини стамбених зграда, у близини великог броја трговинских и занатских радњи, због веће количине дневног смећа које премашује капацитете индивидуалних канти, на раскрсницама главне и споредних улица у које физички није могућ приступ камиона за одношење смећа, те из тог разлога није могуће увести систем индивидуалних канти за домаћинства.

Грађани се учестало жале да у деловима насеља у којима постоје контејнери, али и одношење индивидуалних канти, нема довољно контејнера, што није тачно. У деловима насеља у којима постоји систем одношења индивидуалних канти, контејнери не треба да постоје, али смо изашли у сусрет, па су контејнерски пунктови ипак остали на појединим местима на које су грађани навикли.
Пунктови имају и одвојен простор, касету, за одлагање пепела током зимских месеци, а траве током летњих.

ОВИМ ПУТЕМ НАГЛАШАВАМО ДА ЈЕ БАЦАЊЕ УЖАРЕНОГ ПЕПЕЛА У КОНТЕЈНЕРЕ ЗАБРАЊЕНО И КАЖЊИВО!!!

Током грејне сезоне 2015/2016 године само за 15 дана због жара је изгорело преко 30 контејнера, а штета је прешла 1.000.000 динара. Од почетка грејне сезоне 2016/2017 године је изгорело преко 60 контејнера због одлагања жара у исте, тако да је нашем предузећу причињена штета преко 2.000.000 динара. Из тог разлога смо били принуђени да привремено обуставимо набавку и поделу бесплатних канти за смеће за домаћинства, јер смо новац намењен кантама морали да преусмеримо на набавку и замену уништених контејнера.

Такође, оно што је важно јесте да се смеће не натапа кишницом, јер му се тиме повећава тежина. Депонија у Винчи одлагање смећа наплаћује по тежини, а не по количини и запремини, а свима нам је у интересу да нам депоновање смећа буде мањи трошак, како не бисмо били приморани на повећање цена наших услуга.
Контејнере пре свега треба затварати, односно поклопац увек треба вратити на место. На тај начин се смеће штити од напајања влагом и кишом и узроковања трулежи, а самим тим и ширења непријатних мириса.

Исто тако, није дозвољено одбацивање грађевинског шута у контејнере и његово одлагање крај контејнера. Исти се мора одлагати у јутене џакове и оставља се испред контејнера искључиво у прописаном периоду. Кабасти отпад и намештај се такође не одлаже у контејнер, него искључиво у прописано време и у прописаним данима. Велика картонска амбалажа би требало да се растави и тако одлаже у контејнер, како се исти не би одмах напунио. Пластичне флаше би требало гужвати пре одлагања и затим бацати.