Кабасти отпад је сав отпад који је забрањено бацати у контејнер, а под тим се подразумева стари намештај, стари уређаји, грађевински шут, грање, земља и слично. Такав отпад се односи једном месечно и то сваке прве суботе у месецу, као што прописује Одлука о одлагању смећа града Београда. Дакле, кабасти отпад се оставља поред контејнера дан раније од прописаног реда вожње и то на начин да се не угрожава друмски и пешачки саобраћај.

Грађевински шут је обавезно паковати у јутене џакове. Примамо јако велики број жалби грађана како наши радници празне контејнере, а смеће око њих остављају и не чисте и тако онда стоји данима. То се дешава управо зато што се кабасто смеће не одлаже у прописано време, већ када и како коме падне на памет и онда, наравно, остаје поред контејнера до прве суботе у месецу, када се по реду вожње такво смеће и односи. Указујемо на то да је одлагање кабастог смећа ван прописаних термина кажњиво од стране Комуналне инспекције градске општине Гроцка, али да грађани нису кажњавани у претходном периоду.
Поново овим путем кориснике информишемо о начину одлагања овог смећа, те више неће имати оправдање за несавесно депоновање смећа, те ће инспекција почети са строгим надзором и кажњавањем несавесних грађана.

Контејнери нису предвиђени за депоновање кабастог смећа и свако одлагање истог доводи до оштећења контејнера. Цена једног контејнера на тржишту је 264 евра, а за првих годину дана је уништено око 100 контејнера, делом због одлагања жара током грејне сезоне, а делом због депоновања кабастог смећа.

Кабасто смеће - само ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ !!!

На основу члана 52а Одлуке о одржавању чистоће, Комунална инспекција градске општине Гроцка казниће правно лице у износу од 100.000 динара услед несавесног одлагања смећа, а физичко лице у износу од 10.000 динара на основу члана 52б ове одлуке. Уколико правно или физичко лице плате казну у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања прекршајног налога, казна се умањује за 50 %.

Осим комуналне инспекције градске општине Гроцка, нелегално бацање смећа надгледа и новоформирана служба предузећа „Еко Гроцка“ д.о.о.