Kabasti otpad je sav otpad koji je zabranjeno bacati u kontejnere otpad većih gabarita koji se nalazi u kući ( nameštaj , električni aparati , prozori , vrata i itd) . Takav otpad se odnosi uz prethodnu najavu telefonom, pozivom na broj 011/4410-100 , 011/4410-108. Korisnik se kontaktira iz sektora za odnošenje kabastog otpada i vrši se dogovor oko termina odnošenja kabastog otpada . Korisnik ima pravo da izbaci do 2m3 kućnog kabastog otpada  dva puta godišnje. Korisnik usluga, otpad ne izbacuje na javnu površinu , već ga ostavlja u svom dvorištu do kapije, nikako na javnoj površini,  i nikako na način da se ugrozi drumski i pešački saobraćaj .

Ostali otpad ( građevinski otpad , biorazgradivi otpad , zemlja …) se odnosi isto po dogovoru  prethodnom prijavom telefonskim putem , po cenovniku za vanredne usluge. Odvoz ove vrste otpada ne spada u otpad koji se odnosi besplatno . Otpad mora biti spakovan u jutene dzakove , i ostavljen na privatnu svojinu korisnika.

Strogo je zabranjeno ovu vrsta otpada odlagati na mesta koja nisu predviđena za to i svako nesavesno bacanje biće sankcionisano od strane Komunalne milicije i Komunalne inspekcije .

Кабасто смеће - само ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ !!!

На основу члана 52а Одлуке о одржавању чистоће, Комунална инспекција градске општине Гроцка казниће правно лице у износу од 100.000 динара услед несавесног одлагања смећа, а физичко лице у износу од 10.000 динара на основу члана 52б ове одлуке. Уколико правно или физичко лице плате казну у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања прекршајног налога, казна се умањује за 50 %.

Осим комуналне инспекције градске општине Гроцка, нелегално бацање смећа надгледа и новоформирана служба предузећа „Еко Гроцка“ д.о.о.