Naše dežurne ekipe na terenu danas su vredno radile na pražnjenju kontejnera i uklanjanju kabastog smeća.

+12