Poštovani korisnici, ovim putem Vas obaveštavamo da smo usled povećanja indeksa cene na malo primorani da izvršimo usklađivanje cena komunalnih usluga, a shodno primenjivim propisima i javnim ugovorom o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji Gradske opštine Grocka.

Ukazujemo na to da važeći cenovnik komunalnih usluga društva ,,Eko Grocka“ doo Grocka, nije menjan u prethodne tri godine, te da je u pomenutom periodu došlo do znatnog povećanja indeksa cene na malo što je uticalo i na povećanja troškova našeg poslovanja.

Shodno navedenom, obaveštavamo Vas da će u skladu sa Rešenjem Veća Gradske opštine Grocka broj 020-18, od 08. novembra 2022. godine, novi cenovnik naših usluga početi da se primenjuje od 1. decembra 2022. godine, tako da će novi iznosi komunalnih usluga biti iskazani u računima koji će biti dostavljeni korisnicima počev od januara meseca 2023.godine.

Cene za sakupljanje otpada koji nije opasan prema novom cenovniku:

  • Usluge sakupljanja komunalnog otpada za stanovništvo-domaćinstva u naseljima sa teritorije Gradske opštine Grocka iznosi 588,93 dinara bez PDV-a, odnosno 647,82 dinara sa PDV-om.
  • Usluge sakupljanja komunalnog otpada za stanovništvo-stanovi u stambenim zgradama u naseljima sa teritorije Gradske opštine Grocka iznosi 5,98 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 6,58 dinara/m2 sa PDV-om.
  • Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte – STR, SZR (kategorija 1) u naseljima sa teritorije Gradske opštine Grocka iznosi 41,78 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 45,96 dinara/m2 sa PDV-om.
  • Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte – institucije (zdravstvene, obrazovne, kulturne, državne i sl.), kancelarijski prostor (kategorija 2) u naseljima sa teritorije Gradske opštine Grocka iznosi 20,22 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 22,24 dinara/m2 sa PDV-om.
  • Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte – magacini, skladišta (kategorija 3) u naseljima sa teritorije Gradske opštine Grocka iznosi 12,44 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 13,69 dinara/m2 sa PDV-om.

Cene za distribuciju toplotne energije:

  • Usluga grejanja stanova za fizička lica iznosi 101,02 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 111,12 dinara/m2 sa PDV-om.
  • Usluga grejanja za privredne subjekte iznosi 211,83 dinara/m2 bez PDV-a, odnosno 233,02 dinara/m2 sa PDV-om.

S poštovanjem, “EKO GROCKA “ D.O.O. GROCKA