Vlasnici ili naslednici objekata na teritoriji GO Grocka dužni da u roku od 8 (osam) dana pisanim putem obaveste preduzeće ,,Eko Grocka doo’ – Grocka o svakoj eventualnoj izmeni nosioca prava korišćenja usluga koje pruža naše preduzeće.

Potrebni dokumenti o promeni su: ugovor o kupoprodaji, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu, rešenje o ostavinskom postupku.