ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ КОРИСНИЦИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА СА ТОПЛАНЕ EKO ГРОЦКА Д.О.О., ДА У ПЕРИОДУ ОД 04.09.2019 – 01.10.2019.ГОДИНЕ ОБАВЕ ПОТРЕБАН РЕМОНТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ А ЈОШ НЕЗАМЕЊЕНИХ ВЕНТИЛА, ЗАМЕНА РАДИЈАТОРА, ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА И СЛ.)
ТАКОЂЕ СЕ ОБАВЕШТАВАЈУ КОРИСНИЦИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ДА ЋЕ ТЕХНИЧКА КОМИСИЈА ТОПЛАНЕ ЕКО ГРОЦКА Д.О.О. ОБАВИТИ КОНТРОЛУ СВИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ГРЕЈНИХ ТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЈА.
МОЛИМО СВЕ ВЛАСНИКЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДА ОМОГУЋЕ НЕСМЕТАНИ ПРИСТУП ТЕХНИЧКОЈ КОМИСИЈИ ПРЕДУЗЕЋА ЕКО ГРОЦКА Д.О.О.