Danas su naši radnici očistili divlju deponiju koja se nalazila kod groblja u naselju Leštane.
Još jednom apelujemo na nesavesne građane da ne prave divlje deponije gde stignu, već da svoje smeće odlažu u kante i mesta koja su predviđena za tu namenu.
Kazne od strane komunalne inspekcije na licu mesta za nekontrolisano odnosno nedozvoljeno odlaganje otpada su od 10.000 za fizička lica, do 100.000 hiljada dinara za pravna lica.