Еко Гроцка д.о.о. Гроцка увела је бесплатну телефонску линију за све наше кориснике који користе фиксну телефонију. 
Позивом на број 0800/ 405-405, сваког радног дана у временском периоду од 07:30 до 15:30 часова, можете добити све информације везано за комуналне услуге, као и информације везано за даљинско грејање у насељу Гроцка.