Razumemo da ima otpada od ošušenih venaca, ali ne razumemo da ljudi donose prikolice cigli, zemlje u džakovima, stare prozore, građevinski šut ogroman broj staklenih flaša, krevete, dušeke, korišćene dečije pelene, dvorišni otpad i tako dalje. I uvek je neko drugi kriv.
Ne zaboravite da svu ovu nemarnost nesavesnih ljudi zajedno plaćamo mi.
.