Данас 28.02.2019 године настављена је акција поделе бесплатних рециклажних канти за примарну селекцију отпада. Канте су дељене домаћинствима у насељу Пударци. Канте су запремине 240 литара и плаве су боје, а план нашег предузећа је је да свака кућа на територији ГО Гроцка добије исту.
,,Еко Гроцка“ је већ упознала грађане, а то ће и убудуће чинити, колико бенефита доноси рециклажа смећа, и шта све допноси овакав вид прикупљања ове врсте отпада.

У кантама ће се одвајати пет амбалажа (пластичне флаше), папир, картон, тврда пластика, најлон, најлонске кесе, као и лименке.