Danas u naselju Grocka naši radnici koji rade na zelenim površinama radili su na košenju trave u zanatskom centru i na kosinama duž rečice gročice.