Radnici našeg preduzeća izgradili su kavez oko kontejnerskog punkta kod zgrade DIS -a u Grockoj koji je namenjen stanarima ovog objekta za odlaganje iskučljučivo kućnog otpada.
Do sada smo bili svedoci da su nesavesni građani sa svih strana donosili sve i svašta, odnosno čitave prikolice granja, građevinskog šuta, zemlje i mnogo čega onog što ne spada u kućni otpad.
Uskoro će na ovom mestu biti postavljena kamera, tako da će komunalna inspekcija krenuti sa kažnjavanjem nesavesnih građana.
Još jednom apelujemo na nesavesne građane da ne prave divlje deponije gde god stignu.
Čuvajmo čistoću i životnu okolinu naših naselja.