После насеља Гроцка, Заклопача и Врчин, данас су радници нашег предузећа извршили замену пластичних контејнера металним, на позицијама у насељима Калуђерица и Лештане. Замени истих су присуствовали директор Милош Бугарчић, и његов заменик Миленко Буквић.

Фотографија корисника Eko Grocka
Фотографија корисника Eko Grocka
Фотографија корисника Eko Grocka
Фотографија корисника Eko Grocka
+10

4.560 особа reached