ID број се налази изнад вашег имена на рачуну
Unesite Vašu adresu sa računa Eko Grocke
Унесите email адресу на којој ће Вам стизати рачуни за услуге Еко Гроцке.

Предузеће Еко Гроцка д.о.о. прикупља податке о личности корисника само у сврху достављања рацуна
електронским путем.Све податке о личности предузеће чува као пословну тајну и обрађује применом свих
одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера заштите.

Kорисник чији се подаци обрађују има право на приступ, исправку и брисање података о личности.
Прикупљни подаци ће се користити искључиво у складу са Законом о заштити података о личности.