Радови нашег предузећа на замени дотрајалих топловодних инсталација, као и изолацији новопостављених цеви.
У току ових радова топлана у предходној недељи није радила укупно 10 часова, а заменом дотрајалих цеви иста је добила још сигурнију и квалитетнију испоруку топлотне енергије ка нашим корисницима у несељу Гроцка.
Радове су обишли директори Марија Милановић и Милош Бугарчић

Још једном хвала свима на разумевању.

ЕКО ГРОЦКА Д.О.О.