Данас 11.09.2020 године, у предузеће ,,Еко Гроцка“ стигао је нови контигент канти, односно 300 зелених канти од 120 литара за класичан отпад.
Корисници наших услуга који до сада нису добили зелену канту, исту уз лични документ могу преузети у седишту нашег предузећа на адреси Петра Драпшина 21 у Гроцкој.