Danas smo nabavili još 400 zelenih kanti, odnosno 250 od 240 litara i 150 od 120 litara, namenjenih domaćinstvima za odlaganje komunalnog otpada. Primopredaji istih prisustvovao je direktor Milenko Bukvić.