Pre 19 dana radnici našeg preduzeća očistili su divlju deponiju koja se nalazila pored puta u Beograskoj ulici u naselju Vrčin.
U više navrata sa ove lokacije po našoj evidenciji do sada ukonili smo 49 tona komunalnog otpada napravljenih od strane nesavesnih građana.
Danas smo obišli ovu
lokaciju i zatekli građevinski šut i gomilu granja posečenih četinara.
Dakle, Eko Grocka odnosi smeće iz posuda ispred kapija naših korisnika usluga, kontejnera, i uklanja deponije sa komunalnim otpadom onda kada dobije nalog od nadležnih službi , a što se tiče građevinskog otpada, građani mogu pozvati naše preduzeće i dogovoriti se kako i na koji način bi isti odneli iz njihovog dvorišta.
Kazne na licu mesta za nekontrolisano odlaganje otpada su od 10.000 za fizička lica, do 100.000 hiljada dinara za pravna lica.