Danas 9.3.2024. godine u Vrčinu, iza istoimene naplatne rampe, sa desne strane u smeru ka Nišu, radnici našeg preduzeća Eko Grocka d.o.o. uklonili su veliku divlju deponiju koju su napravili nesavesni građani odlažući kabasti i građevinski otpad da ne bi platili uslugu odnošenja istog.
Pripremni radovi na njenom uklanjanju započeti su juče u petak, da bi se do večeras završilo sakupljanje krupnog otpada sa kamionima i mehanizacijom.

U ponedeljak ekipa naših radnika koji rade na javnim površinama radiće na detaljnom čišćenju sitnog preostalog otpada.
Nadamo se da će nas naši dragi sugrađani poštedeti sramote i rugla u blizini njihovih kuća u našem naselju i našoj opštini bar nekoliko dana.
I ovom prilikom još jednom apelujemo na naše sugrađane da ne bacaju smeće gde stignu, već da se jave na broj telefona 011 44 10 100 i neko iz naše komunalne službe će doći i dogovoriti se kako i na koji način će odneti otpad sa vaše kućne adrese.
Kazne od strane komunalne inspekcije su od 10.000 dinara za fizička lica, do 100.000 dinara za pravna lica.